projekty@kreodom.pl
#Budowa 19 stycznia 2024

5 powodów, dla których warto zdecydować się na ubezpieczenie domu w budowie

Polisa zabezpiecza właścicieli nieruchomości przed konsekwencjami zniszczenia budynku, narzędzi, materiałów budowlanych czy systemów słonecznych. Pozwala uchronić się przed niespodziewanymi stratami finansowymi wynikającymi z różnych zdarzeń losowych. Sprawdź, dlaczego warto zainwestować w ubezpieczenie domu w budowie.

1.    Ochrona przed zdarzeniami losowymi

W podstawowym zakresie ubezpieczenie domu w budowie chroni nieruchomość przed tzw. zdarzeniami losowymi. W zależności od rodzaju polisy są one różnie definiowane. Lista zdarzeń losowych objętych ochroną w wariancie uwzględniającym tzw. ryzyka nazwane znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Mogą zaliczać się do nich np.:

 • akcja ratownicza;
 • wandalizm;
 • szkody estetyczne powstałe na skutek wandalizmu;
 • przepięcie;
 • uderzenie pioruna;
 • akt terroru;
 • rozbój;
 • szkody wywołane przez zwierzęta;
 • zalanie;
 • zapadanie się ziemi;
 • pękanie mrozowe;
 • osuwanie się ziemi;
 • wybuch;
 • trzęsienie ziemi;
 • katastrofa budowlana.

Ubezpieczyciele oferują również tzw. polisy all risk obejmujące wszystkie ryzyka. Wówczas zapewniają wsparcie finansowe w razie zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia losowego, które spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Ochronę przed zdarzeniami losowymi możesz rozszerzyć również na inne obiekty — narzędzia i materiały budowlane, stałe elementy wnętrz, budynki gospodarcze w budowie, dom letniskowy czy ruchomości domowe. Pamiętaj jednak, że wraz z rozszerzaniem zakresu polisy wzrasta jej cena. Więcej o czynnikach wpływających na wysokość składki ubezpieczenia domu w budowie przeczytasz w artykule: https://rankomat.pl/nieruchomosci/ile-kosztuje-ubezpieczenie-domu-mieszkania.

 

2.    Zabezpieczenie przed kradzieżą

Osoba wykupująca polisę na dom w budowie może dodatkowo ubezpieczyć szkody będące następstwem kradzieży. Pozwala to uchronić się przed konsekwencjami wynikającymi z włamania i przywłaszczenia dóbr materialnych. Tak można sobie zapewnić wypłatę odszkodowania za kradzież cennych przedmiotów przechowywanych na terenie nieruchomości, a także za naprawę wyrządzonych szkód.

Ubezpieczyciele wyróżniają trzy typy ryzyk związanych z zawłaszczeniem mienia:

 • kradzież z włamaniem — ma miejsce w przypadku usiłowania lub dokonania kradzieży przedmiotów z zamkniętych pomieszczeń po wcześniejszym zniszczeniu istniejących zabezpieczeń. Mowa tu np. o sytuacji, w której sprawca dostał się do budynku przez wybite okno;
 • kradzież zwykła — polega na skradzeniu cennych rzeczy bez pozostawiania wyraźnych śladów włamania. Występuje np. wtedy, gdy złodziej wchodzi do nieruchomości przez uchylone okno;
 • rabunek — dotyczy sytuacji, do których doszło poza miejscem ubezpieczenia, np. na chodniku lub na parkingu.

Przeważnie każde z wymienionych ryzyk jest traktowane jako osobne rozszerzenie. Przed zawarciem umowy sprawdź, które warianty są uwzględnione w OWU.

 

3.    Odszkodowanie na wypadek powodzi

Polisa na wypadek powodzi to często oferowane rozszerzenie umowy podstawowej. Może obejmować nie tylko mury i stałe elementy domu w budowie, ale również domek letniskowy, rośliny ogrodowe i przenośny sprzęt elektroniczny. Chroni przed stratami materialnymi wynikającymi z czasowego zalania terenu, który normalnie jest ponad poziomem wody. Przyczynami takiej sytuacji mogą być:

 • intensywne opady atmosferyczne;
 • topnienie lodu, śniegu i kry lodowej;
 • podwyższenie stanu wody w jeziorach i rzekach;
 • zatory rzeczne;
 • spływ wody po zboczach.

Niektórzy ubezpieczyciele zapewniają wsparcie finansowe również w przypadku przesiąkania wód z gruntu na skutek powodzi.

 

4.    Ubezpieczenie przedmiotów szklanych

Popularnym rozszerzeniem polisy dla domu w budowie jest ubezpieczenie przedmiotów szklanych. Takie rozszerzenie pozwala uzyskać wsparcie finansowe ubezpieczyciela na wypadek pęknięcia, stłuczenia, zniszczenia lub uszkodzenia konstrukcji mających szklane elementy. W zależności od warunków opisanych w OWU może ono dotyczyć sytuacji, w których szkoda wystąpiła na skutek zaistnienia zdarzenia losowego lub działania któregoś z domowników czy zwierzęcia domowego.

Do przedmiotów szklanych zaliczają się m.in.:

 • szyby drzwiowe i okienne;
 • baterie słoneczne;
 • szklana zabudowa tarasu lub balkonu;
 • wykładziny ścian zbudowane ze szkła, kamienia lub ceramiki;
 • oszklenia dachowe i ścienne.

Dokładną listę szklanych rzeczy objętych ochroną polisy znajdziesz w OWU wybranej polisy.

 

5.    OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym obejmuje szkody wyrządzone w mieniu i na osobie przez ubezpieczonego, jego dzieci oraz osoby wskazane w umowie. Dotyczy sytuacji, do których doszło na określonym terenie. W podstawowym zakresie obejmuje zazwyczaj Europę, a po zakupieniu odpowiedniego rozszerzenia — także pozostałe państwa świata.

Ubezpieczenie budynku mieszkalnego w budowie pozwala zabezpieczyć budżet przed stratami materialnymi wynikającymi z trudnych sytuacji życiowych. Zakres ochrony warto dopasować do własnych oczekiwań, możliwości finansowych i cech nieruchomości. Koszt ubezpieczenia domu w budowie sprawdzisz na stronie: https://rankomat.pl/ubezpieczenie-mieszkania-i-domu/kalkulator. Za pomocą dostępnych tam narzędzi znajdziesz najlepsze ubezpieczenie nieruchomości z niską składką.