projekty@kreodom.pl

Sposoby zamawiania

Dokumentację projektową można zamówić na kilka sposobów:

  1. Przy użyciu formularza zamówień na stronie każdego projektu "KUP PROJEKT"
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: projekty@kreodom.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej są jeszcze weryfikowane telefonicznie lub mailowo w celu
potwierdzenia dostępności oraz aktualnej ceny projektu.

Dokumentacja projektowa jest przygotowywana, a następnie wysyłana przesyłką pocztową na wskazany w zamówieniu adres.

Czas realizacji wynosi ok. 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i zaksięgowania pieniędzy. Czas ten może być dłuższy w przypadku projektów będących w opracowaniu. Informację o realizacji takiego zamówienia należy ustalić indywidualnie z naszym konsultantem

Projekty wysyłamy  po wpłacie na rachunek bankowy. W takim porzypadku wysyłka dokumentacji realizowana jest po wpłynięciu należności za projekt na nasze konto. Przy dokonywaniu przelewu, należy podać nazwę projektu, którego dotyczy wpłata oraz dane osoby składającej zamówienie.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Alior Bank S.A.
Nr rachunku: 35249000050000453047685137

Krajowy Rynek Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków

Projekt można również odebrać osobiście w siedzibie naszego biura, po wcześniejszym umówieniu.

 

Zwrot projektu

Kupując dokumentację za pośrednictwem internetu mają Państwo takie same prawa jak przy zakupie bezpośrednio w biurze projektów. Z uwagi na brak osobistego kontaktu ze sprzedawcą (a także z produktem) prawa te są nawet silniejsze niż przy zwykłym zakupie bezpośrednim. Jest to według przepisów tzw. „zakup na odległość”, do których zalicza się również zamówienie projektu telefonicznie, przez internet lub faksem.
Klient dokonujący „zakupu na odległość” ma prawo zrezygnować z zakupu, czyli odstąpić od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni.
Termin 14 -dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy lub od dnia umowy świadczenia usługi, czyli w przypadku sprzedaży projektów od daty wystawienia faktury VAT przez Biuro sprzedaży dla Inwestora.

Rezygnacja z zakupu musi mieć formę odpowiedniego oświadczenia pisemnego, które należy przesłać listem poleconym (z potwierdzeniem odbioru) na adres Biura sprzedaży projektów, najpóźniej 14 dnia od daty wystawienia faktury VAT przez Biuro sprzedaży dla Inwestora.

Koszty odesłania zwracanej dokumentacji projektowej ponosi Inwestor kupujący, chyba że nie jest to zwrot, a jego reklamacja. Jeżeli zostaje ona uznana, Biuro sprzedaży ma obowiązek zwrotu kosztów przesyłki towaru.
Biuro sprzedaży musi zwrócić pieniądze nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim samym terminie należy odesłać towar.
Po upływie 14 dni w niektórych przypadkach istnieje również możliwość wymiany projektu na inny z oferty naszego biura, szczegółowe zasady i warunki wymiany są ustalne indywidualnie