603 751 101
#Instalacje 23 lipiec 2018

Choć smog kojarzy się głównie z okresem grzewczym, skuteczna walka z zanieczyszczeniem powietrza wymaga działań długoterminowych, które nie mogą ograniczać się jedynie do kilku miesięcy zimowych. Okazję do tego, by zastanowić się nad sposobami rozwiązania problemu smogu, stanowiło seminarium, które odbyło się w Krakowie.

Jednym z tematów poruszonych w czasie seminarium była antysmogowa certyfikacja urządzeń grzewczych. Adolf Mirowski z Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków zwrócił uwagę na to, że główną przyczyną emisji zanieczyszczeń powietrza jest spalanie paliw w gospodarstwach domowych. Na drugim miejscu są pozostałe procesy spalania poza przemysłem, a na trzecim – transport drogowy. Mirowski zauważył, że dużo mówi się o zagrożeniach powodowanych przez smog. Zwrócenie uwagi na problem złej jakości powietrza stanowi okazję dla inwestorów. Jest to szansa na rozwój ciepła systemowego, zwiększenie zastosowania nisko- i bezemisyjnych systemów grzewczych, a także na poprawę jakości usług.

Certyfikacja antysmogowa

Aby rozwiązać problem smogu, konieczna jest zmiana nawyków dotyczących ogrzewania domów jednorodzinnych. Adolf Mirowski zwrócił jednak uwagę na to, że wiele osób może mieć problem z porównaniem różnych technologii grzewczych. Jako rozwiązanie przedstawił system certyfikacji PreQurs. Dzięki niemu możliwe jest nie tylko określenie, w jakim stopniu dana technologia ingeruje w środowisko naturalne, ale i porównanie poziomu zanieczyszczeń do reprezentatywnych obiektów. W Polsce są to kotłownie węglowe. System umożliwia zobrazowanie poziomu redukcji niskiej emisji nie tylko za pomocą wartości procentowych, ale i krotności, co ułatwia zrozumienie przekazu.

Certyfikacja może być sposobem na walkę z zanieczyszczeniem powietrza, ponieważ pozwala na wybór najbardziej ekologicznych rozwiązań. Bywa również postrzegana jako szansa na podniesienie wartości nieruchomości uznanych za przyjazne naturze, a także sposób na przyciągnięcie turystów lub potencjalnych mieszkańców, ze względu na prozdrowotne walory okolicy. Certyfikaty PreQurs są wydawane przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków w Krakowie.

Sposób na kamień kotłowy

Kolejnym tematem, poruszonym w trakcie seminarium, był problem kamienia osadzającego się w urządzeniach i instalacjach grzewczych. Jest on spowodowany związkami wapnia i magnezu znajdującymi się w wodzie. Ich węglany wytrącają się i osadzają w rurach, tworząc kamień, który w dłuższej perspektywie może spowodować zniszczenie instalacji. Z drugiej jednak strony woda stanowi ważne źródło wapnia i magnezu, które powinniśmy dostarczać do organizmu. Sztuka polega na tym, by zabezpieczyć urządzenia i instalacje przed osadzaniem się kamienia, jednocześnie nie pozbawiając wody wartościowych substancji. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest Mediagon – urządzenie uzdatniające wodę, którego działanie opiera się na metodzie polaryzacji. Wykorzystując właściwości elektrostatyczne, sprawia on, że kamień nie wytrąca się w formie twardego kalcytu. W jego miejsce powstaje aragonit, który ma taki sam skład chemiczny, jednak różni się budową – ma postać proszku, który zostaje wypłukany z rur razem z wodą.

Pompy ciepła

W czasie seminarium poruszono również kwestie dotyczące pomp ciepła. Uczestnicy mogli zapoznać się z nowymi wytycznymi PORTPC. Przedmiotem spotkania były „Wytyczne projektowania, doboru, montażu i uruchomienia instalacji z pompami ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych” oraz „Systemy hydrauliczne w instalacjach grzewczych, chłodzących budynków. Układy hydrauliczne. Równoważenie hydrauliczne”. Omówiono również polskie i zagraniczne wymagania dotyczące izolacji cieplnej rur do systemów grzewczych oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.

Seminarium było również okazją do nawiązania kontaktów branżowych i wymiany doświadczeń. Do grona partnerów i współorganizatorów wydarzenia należą: Viessmann, Mediagon, Energo-Term, Evertec i Instytut Certyfikacji Emisji Budynków.

Anna Kapłańska