projekty@kreodom.pl
#Instalacje 3 kwietnia 2021

Wysokie ceny gazu i drożejący olej opałowy to główne przyczyny, które spowodowały, że kotły na paliwa stałe zaczęły cieszyć się w Polsce coraz większym powodzeniem. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: stosunkowo niskie koszty ogrzewania przy równocześnie małym stopniu uciążliwości. Nowoczesne rozwiązania, proponowane przez różnych producentów, czynią kotły na paliwa stałe nie tylko tanimi, ale i wygodnymi w eksploatacji.

Standardem staje się stosowanie automatycznych podajników paliwa, wentylatorów wdmuchujących powietrze do paleniska oraz elektronicznych sterowników odpowiadających za utrzymanie odpowiednio zadanej temperatury. Aby możliwie jak najlepiej wykorzystać zalety kotłów na paliwa stałe, należy pamiętać, że najczęściej przeznaczane są one do spalania jednego rodzaju paliwa. Stosowanie innego paliwa niż zalecane może w znaczny sposób obniżyć sprawność urządzenia. Na rynku znajdziemy kotły opalane koksem, węglem, drewnem, do spalania miału, groszkiem, eko-groszkiem, na słomę. Zanim zdecydujemy się na zakup kotła, musimy zastanowić się, które paliwo jest dla nas najłatwiej dostępne. Decydując się na kocioł opalany paliwem stałym, musimy wziąć pod uwagę bardzo ważny element takiej instalacji – a mianowicie składowanie paliwa: w naszym domu musi znajdować się kotłownia na tyle duża, aby móc w niej składować paliwo. Idealnym rozwiązaniem byłoby, jeżeli to pomieszczenie posiadałoby oddzielne wejście. Kotłownie na paliwo stałe powinny spełniać wymogi stawiane przez normę PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Ze względu na moc zainstalowanych w niej urządzeń, norma ta dzieli kotłownie na dwie kategorie – do 25 kW i powyżej 25 kW mocy. W domach jednorodzinny zapotrzebowanie na moc cieplną nie przekracza 25 kW.

Kotłownie w naszych domach powinny spełniać następujące wymagania:

• kocioł musi być zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu (kotłownia);

• kotłownia powinna mieć zarówno sztuczne, jak i naturalne oświetlenie;

• wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2 m; w istniejących budynkach dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9 m przy zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno-wywiewnej);

• podłoga w kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych lub obita blachą stalową grubości 0,7 mm na odległości minimum 0,5 m od krawędzi kotła; kocioł powinien być posadowiony na fundamencie wykonanym z materiałów niepalnych, wystającym 0,05 m ponad poziom podłogi i okrawędziowanym stalowymi kątownikami;

• odległość kotła od przegród pomieszczenia kotłowni powinna umożliwić swobodny dostęp do kotła w czasie czyszczenia i konserwacji; odległość tyłu kotła od ściany nie powinna być mniejsza niż 0,7 m, odległość boku kotła od ściany nie może być zaś mniejsza niż 1,0 m, a odległość przodu kotła od ściany przeciwległej powinna być nie mniejsza niż 2,0 m;

• wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykanego otworu o przekroju

minimum 200 cm2 o wylocie do 1,0 m nad poziomem podłogi; wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni; kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina;

• przekrój komina powinien być nie mniejszy niż 20 x 20 cm;

• w podłodze pomieszczenia kotłowni powinien znajdować się wpust podłogowy;

• w pobliżu pomieszczenia kotłowni konieczne jest wydzielenie miejsca do składowania paliwa (najlepiej w osobnym pomieszczeniu); powierzchnia składu opału powinna być taka, aby można zgromadzić opał na całysezon grzewczy;

• popiół i żużel należy gromadzić w metalowych pojemnikach, które powinny być codziennie opróżniane.

Istotnym parametrem charakteryzującym każde paliwo jest wartość opałowa. Informuje nas ona, ile ciepła uzyskamy ze spalenia jednego kilograma lub metra sześciennego tego paliwa. Zakres wartości opałowej dla paliw stałych jest szeroki.

O jej wartości oprócz rodzaju paliwa decyduje również miejsce jego pochodzenia, zawartość zanieczyszczeń, wilgotność. Zawartość wilgoci w paliwach stałych ma decydujący wpływ na wartość opałową. Zużywana na jej  odprowadzenie część ciepło spalania obniża wartość opałową danego paliwa.

Porównanie wartości opałowych paliw: gaz płynny 49,8; gaz ziemny; 48,7olej 41,0; węgiel 25,0; słoma 17,0;  drewno 19,0; odpady 9,2

Kotły na węgiel kamienny należą do najbardziej popularnych. Wynika to z dostępności samego węgla, jak również relatywnie niskich cen samych kotłów opalanych tym paliwem. Urządzenia tego typu mają różne konstrukcje w zależności od tego, jaki rodzaj węgla ma być w nich spalany. Do najpopularniejszych sortymentów węgla kamiennego stosowanego do spalania w kotłach CO należą: orzech, groszek, miał. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszy się eko-groszek. Eko-groszek jest przeznaczony do produkcji energii cieplnej w niskoemisyjnych kotłach retortowych. Wielkość ziaren od 5 do 25 mm charakteryzuje się niską zawartością siarki (do 1%) i popiołu (do 10%). Niska zawartość siarki, oprócz korzyści dla środowiska (mniejsza emisja szkodliwych substancji), ma również bardzo ważny wpływ na żywotność samych urządzeń – kotła oraz komina. Niska zawartość popiołu wpływa na większą wydajność paliwa.

Kotły przeznaczone do spalania tego rodzaju paliwa wyposażane są w specjalny palnik, tzw. retortowy. Transport paliwa z zasobnika następuje poprzez specjalny podajnik ślimakowy. Kotły te są całkowicie zautomatyzowane. Do obowiązków użytkownika należy zasypywanie zasobnika i usuwanie powstałego w procesie spalania popiołu. Czynności te wykonuje się średnio raz na 3–5 dni. Za prawidłową pracę kotła odpowiedzialny jest sterownik. Sterownik odpowiada za poprawne działanie podajnika paliwa, wentylatora wymuszającego przepływ powietrza oraz pompy obiegowej, której zadaniem jest dostarczenie ciepłej wody do grzejników. Sterownik może z powodzeniem współpracować z czujnikiem pokojowym oraz czujnikiem pogodowym. Kotły opalane eko-groszkiem odznaczają się wysoką sprawnością w granicach od 80–85%, dzięki czemu gwarantują niskie koszty wytwarzania ciepła. Warunkiem wysokiej skuteczność i bezawaryjnego działania kotłów retortowych jest stosowanie odpowiedniego paliwa. Eko-groszek musi mieć odpowiednie własności fizykochemiczne, gwarantujące bezawaryjną pracę kotła (odpowiednia granulacja, brak zanieczyszczeń mechanicznych, niska spiekalność, wysokie temperatury spiekania i mięknienia popiołu). Eko-groszek sprzedawany jest najczęściej w workach po 25 kg, dzięki czemu jego składowanie nie jest uciążliwie.

Drewno i biomasa

Drugą kategorię popularnych paliw stałych stanowią drewno i wszelkiego rodzaju biomasy. Paliwa te są szeroko dostępne na naszym rynku, dzięki czemu należą do najtańszych, a co za tym idzie – bardzo chętnie wybieranych jako paliwo energetyczne. Producenci kotłów dostosowali swoją ofertę do oczekiwań klientów – obecnie na rynku można znaleźć bogatą ofertę kotłów opalanych drewnem i biomasą. W najprostszych kotłach przeznaczonych do spalania drewna można z powodzeniem również spalać zrębki, wióra oraz różnego rodzaju odpady bioorganiczne. Wyróżnia się wśród nich kotły ze spalaniem dolnym lub górnym. Sprawność kotłów ze spalaniem dolnym jest znacznie wyższa. Dzięki zastosowaniu dwóch lub trzech ciągów spalinowych możliwe jest dopalanie paliwa, co w znaczny sposób zwiększa jego ekonomiczność – zużycie paliwa maleje, oraz ekologiczność – maleje również emisja zanieczyszczeń. Kontrolowanie dopływu powietrza do paleniska pozwala w znacznym stopniu wpływać na intensywność spalania. Kotły tzw. zagazowujące osiągają wysoką sprawność. Spalanie w nich jest w pełni zautomatyzowane i jest prawie całkowite, przez co ogranicza się zapylenie oraz powstawanie sadzy. Jednorazowy załadunek drewna wystarcza na 8–12 godzin pracy. W kotłach, w których zastosowano rozbudowaną komorę spalania, czas ten może wydłużyć się do całej doby. Coraz większą popularnością, szczególnie wśród rolników, cieszą się kotły na biomasę, w których spalane mogą być substancje roślinne, np. resztki pożniwne, słoma, trociny itp. W tej grupie znajdą się również kotły, do których paliwo stanowią pellety – specjalnie sprasowane pod ciśnieniem trociny i zrąbki, dostępne w sprzedaży w postaci granulatów o znormalizowanych wymiarach. Wśród tej grupy kotłów znajdziemy takie, które producenci wyposażyli w specjalne palniki nadające się do spalania ziaren zbóż.

Decydując się na ogrzewanie naszego domu kotłem na paliwo stałe, na pewno wybieramy jedną z najtańszych form ogrzewania. Musimy jednak pamiętać, że oszczędności te wynikają również z wkładu naszej własnej pracy w jego obsługę (zasypywanie, usuwanie popiołu itp.).

Szeroka oferta handlowa firm oferujących takie urządzenia sugeruje, aby wyboru nie dokonywać samemu, tylko koniecznie skorzystać z doradztwa wyspecjalizowanej firmy, która doradzi nam rozwiązanie najbardziej optymalne dla naszych potrzeb i oczekiwań.

www.kreodom.pl