#Instalacje 31 maj 2021

WT 2021 a izolacyjność cieplna dla okien i drzwi

Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie nowo powstające budynki w Polsce muszą spełniać warunki przedstawione w standardzie energetycznym nazywanym powszechnie WT 2021. To oznacza, że projekt na podstawie którego chcemy uzyskać pozwolenie na budowę domu czy dokonać zgłoszenia, musi spełniać ostrzejsze wymogi dotyczące energooszczędności, ponieważ ulega obniżeniu tzw. wskaźnik energii pierwotnej (EP). Co to oznacza dla osób dokonujących wyboru materiałów budowlanych, a przede wszystkim okien i drzwi do nowo budowanego domu?

Wskaźnik EP to końcowy wynik obliczeń nakładów nieodnawialnej energii pierwotnej poniesionych na dostarczenie do budynku poszczególnych nośników energii: gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej i energii odnawialnej. Im niższy wynik tym lepiej. Wartość wskaźnika EP określającego roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia oblicza się wg wzoru:

EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL [kWh/(m2rok]

gdzie:

  • EPH+W – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,

  • ΔEPC – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia,

  • ΔEPL – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.

Standard energetyczny budynku określany jest jednak nie tylko poprzez EP, chociaż tylko ten wskaźnik został uwzględniony w WT 2021. Używa się jeszcze pojęć i wielkości dla:

  • Energii użytkowej – (EU) - (najważniejsza na etapie projektowania, bo trzeba zaprojektować instalacje i ich moc uwzględniając potrzeby przyszłych domowników)

  • Energii Końcowej (EK) – energii końcowej (to informacja dla właściciela domu, bo daje pogląd na przyszłe koszty jego utrzymania).

Domy o wysokim standardzie energetycznym mają osiągać jak najniższe wskaźniki E. Przy projektowaniu w kontekście standardu energetycznego bierze się również pod uwagę wartości współczynników U dla przegród – ścian, dachów, stropów i stropodachów. Co zatem ze stolarką otworową?Praktycznie każdy inwestor podejmując decyzję o wyborze stolarki otworowej do nowo budowanego domu lub wymianie okien i drzwi, zastanawia się na jakie rozwiązanie postawić, aby wybrać najlepszą z dostępnych opcji. Zgodnie z nowym standardem WT 2021 współczynnik U przenikania ciepła dla okien w ścianach oraz drzwi balkonowych wynosi 0,9 W/m2K, natomiast dla drzwi zewnętrznych wynosi 1,3 W/m2K. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, aby sposób montażu okien i drzwi był zgodny i odpowiednio dobrany do współczynników przenikania.

Decydując się na produkty, które spełniają powyższe wytyczne zapewniamy mniejsze zapotrzebowanie domu na energię zewnętrzną przez co skutecznie wpływamy na ochronę środowiska (mniejsze zużycie Co2), ale przede wszystkim zwiększamy komfort życia w budynku oraz redukcję poniesionych kosztów w przyszłości. Dlatego też podejmując decyzje zakupowe starajmy się myśleć według reguł zrównoważonego rozwoju.

Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie wybrać produkt charakteryzujący się wysokim standardem - komfortem użytkowania, niskim zużyciem energii i dbałością o środowisko.
Okna i drzwi spełniające normy WT 2021 gwarantują utrzymanie komfortowej temperatury w pomieszczeniach przez cały rok, bez konieczności zużywania większej ilości energii na ogrzewanie czy chłodzenie pomieszczeń. A wszystko to z myślą o podnoszeniu jakości naszego życia oraz tworzeniu nowych możliwości ochrony środowiska naturalnego. Czy warto? Z pewnością!