projekty@kreodom.pl
#Instalacje 1 września 2023

Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych – gdzie znajdą zastosowanie?

Zabezpieczenia ogniochronne różnego typu zabezpieczają przed przedostawaniem się wokół izolacji dymu oraz ognia, mogą również chronić samą instalację, przynajmniej przez jakiś czas zapewniając jeszcze jej prawidłowe działanie. Wykorzystanie zabezpieczeń ogniochronnych jest istotne w wielu przypadkach –oto przegląd wybranych z nich.

Budynki mieszkalne 

Tutaj szczególną uwagę warto zwrócić na możliwość ochrony przed ogniem rozprzestrzeniającym się na przykład z kotłowni. Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych pozwalają w pełni zabezpieczyć pomieszczenie, w którym ryzyko wybuchu pożaru jest największe. To tym istotniejsze, że często w pobliżu przebiegają istotne elementy instalacji, więc ich ochrona będzie dodatkowo cenna.

Przejść instalacyjnych w budynkach mieszkalnych nie zabezpiecza się w standardowych projektach, natomiast warto o tym pomyśleć także z prozaicznego powodu – przy klasycznym palenisku takie zabezpieczenie dodatkowo zabezpieczy przed przedostawaniem się na zewnątrz pyłów i spalin.

Obiekty przemysłowe

W niektórych obiektach przemysłowych zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych są wymuszone normami, które określają poziomy zabezpieczeń, ale przeważnie użycie takiego zabezpieczenia wciąż jest opcjonalne. Jednakże, jeśli istnieje realne ryzyko pożaru, który mógłby rozprzestrzenić się na inne pomieszczenia obiektu, to zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń powinno być koniecznością. Zabezpieczenia ogniochronne nie tylko pozwolą zmniejszyć ryzyko uszkodzenia maszyn znajdujących się w dalszych przestrzeniach, ale mogą również wpływać na koszty operacyjne związane z ceną ubezpieczenia od skutków pożaru. Właściciele obiektów przemysłowych powinni dostrzegać wagę ogniochronnych zabezpieczeń i stosować je zgodnie z normami, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników oraz minimalizować straty w przypadku ewentualnego pożaru.

Budynki użyteczności publicznej

Tutaj stosowanie zabezpieczeń ogniochronnych – jeśli nie wynika wprost z przepisów – jest podyktowane zawsze troską o ludzi. Nawet przy prawidłowo zaplanowanych i drożnych drogach ewakuacyjnych, ograniczenie czasu, w jakim może się rozprzestrzeniać pożar, może decydować o życiu klientów i użytkowników obiektu. Jest to tym istotniejsze, że w takich obiektach jak na przykład galerie handlowe, przejść instalacyjnych jest mnóstwo i bardzo skutecznie łączą one ze sobą nawet skrajnie odległe części budynku. Stosowanie zabezpieczeń ogniochronnych na takich drogach rozprzestrzeniania się dymu i ognia może mieć kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli w sytuacji kryzysowej.

Zabezpieczenia ochronne warto stosować wszędzie tam, gdzie w zauważalny sposób mogą one opóźnić rozprzestrzenianie się ognia. Takich miejsc jest więcej, niż może się wydawać, a dzięki temu, że do każdej instalacji można dopasować inny typ zabezpieczenia, uda się znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa w każdym budynku.

Zabezpieczenia ochronne są niezbędnym elementem wszelkich budynków, gdzie każda chwila opóźnienia w rozprzestrzenianiu się ognia może uratować życie i mienie. Nie tylko przemysłowe hale czy magazyny są narażone na zagrożenia pożarowe, ale również budynki biurowe, mieszkalne czy handlowe. Dlatego też istotne jest, aby do każdej instalacji dopasować odpowiedni rodzaj zabezpieczenia, tak aby podnieść poziom bezpieczeństwa w każdym budynku. Dzięki temu, nawet w przypadku ewentualnego pożaru, istnieje większa szansa na zminimalizowanie strat..