projekty@kreodom.pl
#Prawo 2 listopada 2023

Podjęcie decyzji dotyczącej przyjęcia lub odrzucenia spadku zawsze powinno być poprzedzone dokładną analizą sytuacji oraz tego, jakie aktywa i pasywa pozostawił po sobie zmarły. Jeżeli wartość nieruchomości lub ruchomości przekracza kwotę zadłużenia, przyjęcie spadku może okazać się dobrym wyborem. Co jednak, gdy jest odwrotnie? Rozwiązaniem może być przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – na czym polega?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym spadkobierca może w związku ze spadkiem postąpić w jeden z trzech sposobów:

  • odrzucić spadek w całości – zarówno długi, jak i majątek po zmarłym;
  • przyjąć spadek w całości – bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe;
  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to często wybierany przez spadkobierców sposób: https://www.kancelariafurtak.pl/blog/jak-to-jest-z-tym-nabyciem-spadku-z-dobrodziejstwem-inwentarza. Dzięki temu, nawet gdy w skład spadku wchodzi znaczne zadłużenie, odpowiedzialność za owe długi jest ograniczona do wysokości wartości odziedziczonego majątku. W praktyce oznacza to, że spadkobierca będzie zobowiązany do spłaty zadłużenia tylko do kwoty, na jaką wyceniono wartość mieszkania, domu czy innych przedmiotów otrzymanych w spadku.

Czy przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza zawsze jest wystarczającą ochroną?

Choć faktycznie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza w pewien sposób zabezpiecza spadkobiercę przed stratami finansowymi, nie zawsze oznacza to, że z jego konta bankowego nie zniknie kwota równa wysokości długów zmarłego. Jak to możliwe?

 

Wierzyciel w celu skutecznej egzekucji zadłużenia nie zawsze zdecyduje się na zajęcie aktywów odziedziczonych przez spadkobiercę. Jeśli więc ten ostatni odziedziczył mieszkanie o wartości 100 000 złotych, ale także długi o wartości 150 000 złotych, zamiast długiej i skomplikowanej egzekucji nieruchomości wierzyciel może wystąpić o uiszczenie długów z prywatnego majątku spadkobiercy, na przykład egzekwując jego wpływy na konto bankowe lub dochody z prowadzonej działalności.

 

Jak wyraźnie pokazuje powyższy przykład, nawet przed wybraniem pozornie najbezpieczniejszej opcji, jaką jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, należy poważnie się zastanowić nad wszystkimi wadami i zaletami takiego rozwiązania. Może się bowiem okazać, że sprzedaż odziedziczonej nieruchomości będzie długotrwałym i problematycznym procesem, a z prywatnego konta bankowego znikną pieniądze na poczet egzekucji zadłużenia po zmarłym. Szczególną ostrożność warto zachować w przypadku dziedziczenia po osobach, z którymi nie mieliśmy przez dłuższy czas kontaktu.